Sàng thí nghiệm lỗ đục tròn | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
General
General
Thông tin chung
0437647991
Import-Export
Import-Export
Xuất nhập khẩu
0931107589
Sales
Sales
Kinh doanh
0915031389
Account
Account
Kế toán
0934590589
Service
Service
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị nghiền, sàng  /  Sản phẩm hãng FILTRA
Sàng thí nghiệm lỗ đục tròn
Sàng thí nghiệm lỗ đục tròn
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Thông tin mô tả
Sàng rây thí nghiệm lỗ đục tròn          
                 
Hãng sản xuất: Filtra - Spain            
Xuất xứ: Tây Ban Nha            
Mô tả sản phẩm:              
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70mm    
- Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 65mm    
- Đường kính sàng Ø 300 mm, khung sàng cao 80 mm, chiều cao tổng 97mm    
- Đường kính sàng Ø 305 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70mm    
- Khung sàng làm bằng thép không gỉ 304.          
- Lỗ sàng đục tròn trên thép tấm không gỉ 316          
                 
Stt Cỡ lỗ sàng ISO 3310-2
UNE 7050-4
ASTM E323 No  Ø 200mm  Ø 203mm  Ø 300mm  Ø 305mm
1 125 mm 5 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
2 112 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
3 106 mm 4 1/4 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
4 100 mm 4 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
5 90 mm 3 1/2 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
6 80 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
7 75 mm 3 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
8 71 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
9 63 mm 2 1/2 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
10 56 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
11 53 mm 2 1/8 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
12 50 mm 2 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
13 45 mm 1 3/4 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
14 40 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
15 37,5 mm 1 1/2 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
16 35,5 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
17 31,5 mm 1 1/4 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
18 28 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
19 26,5 mm 1 1/16 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
20 25 mm 1 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
21 22,4 mm 7/8 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
22 20 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
23 19 mm 3/4 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
24 18 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
25 16 mm 5/8 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
26 14 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
27 13,2 mm 17/32 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
28 12,5 mm 1/2 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
29 11,2 mm 7/16 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
30 10 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
31 9,5 mm 3/8 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
32 9 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
33 8 mm 5/16 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
34 7,1 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
35 6,7 mm 17/64 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
36 6,3 mm 1/4 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
37 5,6 mm 7/32 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
38 5 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
39 4,75 mm 3/16 in. 3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
40 4,5 mm     3.570.000 3.570.000 4.522.000 4.522.000
41 4,00 mm 5/32 in. 4.474.000 4.474.000 5.331.000 5.331.000
42 3,55 mm     4.474.000 4.474.000 5.331.000 5.331.000
43 3,35 mm     4.474.000 4.474.000 5.331.000 5.331.000
44 3,15 mm     4.474.000 4.474.000 5.331.000 5.331.000
45 2,8 mm     4.474.000 4.474.000 5.331.000 5.331.000
46 2,5 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
47 2,36 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
48 2,24 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
49 2 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
50 1,8 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
51 1,7 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
52 1,6 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
53 1,4 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
54 1,25 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
55 1,18 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
56 1,12 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
57 1 mm     To confirm To confirm To confirm To confirm
Các sản phẩm khác
Model: IRIS FTL-0300; Filtra - Spain
Giá: 68.000.000 VND
Filtra - Spain
Giá: 2.274.000 VND
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Filtra - Spain
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn